школска год. 2017/2018
ОПШТА АКТА ШКОЛЕ
- Правила понашања у школи;
- СТАТУТ;
- Правилник о заштити и безбедности ученика.
чиетај даље

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ .

и догађања из наше школе можете наћи ОВДЕ. Упознајте се са НОВИМ ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛОМ који уводимо од ове школске године...

Читај даље