Машинска техничка школа "14. октобар" Краљево

Упис 2018/2019.

Нови образовни профил у нашој школи

бравар-заваривач

Већ четврту годину уписујемо иновиран образовни профил бравар-завараивач уз подршку  БРАВАР ЗАВАРИВАЧ.

У школској 2017-2018.  години вршимо упис једног одељења oд 30 ученика.

Предности школовања по овом моделу. 


1. Интезивна сарадња школе и компаније у обуци ученица/ца; 

2. Квалитетна пракса у компанијама, на савременим машинама и уз подршку обучених ментора и инструктора;

3. Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца.


Школовање у профилу бравар-заваривач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем. 


Слично као и у дуалном образовању, један део школовања будућих бравара-заваривача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

 

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима. Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања. 


Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука и рилагођавања, ученици/це у профилу бравар-заваривач кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса. 

Школовање у профилу модни кројач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем. 


Слично као и у дуалном образовању, један део школовања будућих модних кројача одвија се у школи, а други у  компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно. 

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА, МОДНИ КРОЈАЧ ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:конструише и моделује одећу, изради кројну слику, ручно и машински кроји, израђује мушку, женску и дечју одећу, ради на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез.