4-ГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

- прорачунава машинске делове и конструкције, израђује радионичке и друге техничке цртеже;
- утврђује начине и методе израде делова и конструкција као и организацију рада у производњи;
- учи о рачунарима и користи их у раду на набројаним пословима;
- стиче сва потребна знања за наставак школовања на техничким и другим факултетима.

- конструише и моделира машинске елементе и конструкције уз одговарајуће прорачуне помоћу CAD пакета;
- детаљно проучава употребу рачунара и различите програмске пакете са могућностима примене у припреми, планирању и регулисању производње;
- стиче сва потребна знања за наставака школовања на факултетима, посебно на факултетима где се изучавају и примењују компјутерске технологије.

- пројектује технолошке поступке обраде и програмира компјутерски управљане машине;
- прорачунава, конструише и моделира делове машина и конструкција;
- стиче сва потребна знаса за наставак школовања на техничким и другим факултетима.

   


3-ГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

- израђује и поправља различите машинске елементе, разни ручни алат, браве, кључеве, металне механизме за врата и прозоре, ролетне и сл., украсне предмете итд.

- обликује и обрађује лим уз помоћ ручног алата и различитих машина за сечење и обликовање лима;
- израђује и монтира олуке, елементе грађевинске лимарије као и посуде различите намене.

 • Аутолимар
 • - одржава и поправња комплетну лимарију на возилима као и делова од пластичних маса, уградња ветробранског стакла, заштита од корозије и естетски преглед возила.

 • Машинбравар
 • - одржава и поправља алатне машине мењајући похабане делове, поправља парне машине, турбине, пумпе, компресоре као и различите уређаје у прехрамбеној и хемијској индустрији.

 • Аутомеханичар

- врши текуће и генералне оправке мотора и моторних возила при чему демонтира и монтира мотор и остале уређаје и механизме возила. По завршетку рада врши проверу исправности, а често одлази и на пробну вожњу.

- поправња и одржава поједине уређаје код машина за шивење, писаших машина, регистар каса, фото-копир апарата, бројача новца, вага и уређаја беле технике.

 • Механичар хидраулике и пнеуматике
 • - одржава поправља и монтира различите хидрауличке и пнеуматске уређаје на моторима, пумпама, компресорима и другим машинама.

 • Алатничар
 • - израђује разноврсне стандардне и специјалне алате за резање, пробијање, ковање ливење метала и пластике.

- израда ситних делова за наочаре, брушење сочива и њихова уградња са пасовањем и прегледом готових наочара;
- продаја наочара и оптичких инструмената;
- поправка оптичких инструмената.

 • Механичар медицинске и лабораторијске опреме
 • - одржава и поправља механичке и електричне компоненте на различитој медицинској и лабораториској опреми.

 • Оператер машинске обраде
 • - обрађује метал на машинама струговима, глодалицама, брусилицама и бушилицама;
  - израђује различите машинске делове са равним површинама, сферичним и другим кривим површинама (призме, навртке, вратила, осовине, прирубнице, завртњеве, зупчаници , пужеви и сл.).

- уводи комплетну водоводну инсталацију, монтира славине, бојлере, каде, лавабое, водомере;.
- монтира и одржава инсталације за грејање и климатизацију.

 

 

2-ГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

  1-ГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

Металостругар специјалиста, металоглодач специјалиста, аутолимар специјалиста, бравар специјалиста, заваривач специјалиста, механичар алатних машина специјалиста, аутомеханичар специјалиста, подешивач алатних машина специјалиста, металобрусач специјалиста, алатничар специјалиста, инсталатер грејања и климатизације специјалиста, механичар термоенергетских постројења специјалиста, обрађивач метала на НУ машинама специјалиста и механичра хидраулике и пнеуматике специјалиста.

- Рударски техничар.

- Ливац и зидар ватросталним материјалима.

- Зидар индустријских агрегата ватросталних материјала.

 • У циљу задовољења ученика и запослених, као и повезивања образовања са саветом рада школа је региствоана и за обављање проширених делатности:

- Производња различитих металних производа и услуга у машинским радионицама школе;
- Ученичка задруга која се бави углавном дистрибуцијом уџбеника, школског прибора и материјала као и школских образаца;
- Обука кадрова у области информатике и услуге компјутерског конструисања и штампе.

Насловна страна