I ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
I-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
27
Манић Јелена
I-2
Техничар за компјутерско управљање
18
Дмитровић Марина
I-3
Техничар за компјутерско управљање
18
Антонијевић Весна
I-4
Аутомеханичар=15 Инсталатер=10
25
Марковић Илија
I-5
Бравар - Заваривач
30
Марковић Дејан

 

II ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
II-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
30
Баралић Наташа
II-2
Техничар за компјутерско управљање
30
Даишевић Душица
II-3
Техничар за компјутерско управљање
30
Антонијевић Олга
II-4
Аутомеханичар=10 Инсталатер=5
15
Глигоров Сенко
II-5
Бравар - Заваривач
27
Биочанин Миљко

 

III ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
III-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
18
Каровић Слађана
III-2
Техничар за компјутерско управљање
25
Павловић Жарко
III-3
Техничар за компјутерско управљање
25
Вулић Славица
III-4
Аутомеханича=10 Инсталатер=8
18
Перишић Радован
III-5
Бравар - Заваривач
18
Ивановић Наташа

 

IV ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
IV-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
19
Милијановић Зоран
IV-2
Машински техничар за компјутерско конструисање
23
Јовановић Зорка
IV-3
Техничар за компјутерско управљање
25
Јанковић Данијела
IV-4
Техничар за компјутерско управљање
19
Мајсторовић Ружица

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ

На крају школске 2015/2016 године успех ученика је изгледао овако:

У првом разреду је од 130 ученика, позитиван успех исказало 123 ученика , a 7 ученика је поновило разред.

У другом разреду је од 115 ученика, позитиван успех исказало 112 ученика, a 3 ученика је поновило разред.

У трећем разреду, од 125 ученика, позитиван успех је исказало 119, a 6 ученика је поновило разред.

У четвртом разреду је од 120 ученика, позитиван успех исказало 118 ученика, a 2 ученика је поновило разред.

На нивоу школе је од 490 ученика, позитиван успех исказало 472 што у процентима износи 96,2%, а разред је поновило 18 ученика, што у процентима износи 3,7%.