I ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
I-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
24
Антонијевић Олга
I-2
Техничар за компјутерско управљање
18
Марковић Илија
I-3
Техничар за компјутерско управљање
18
Антонијевић Весна
I-4
Аутомеханичар=14 Инсталатер=12
26
Марковић Дејан
I-5
Бравар - Заваривач
29
Петровић Зоран

 

II ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
II-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
22
Манић Јелена
II-2
Техничар за компјутерско управљање
18
Дмитровић Марина
II-3
Техничар за компјутерско управљање
17
Мајсторовић Ружица
II-4
Аутомеханичар=14 Инсталатер=10
24
Глигоров Сенко
II-5
Бравар - Заваривач
30
Јанковић Данијела

 

III ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
III-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
28
Баралић Наташа
III-2
Техничар за компјутерско управљање
28
Даишевић Душица
III-3
Техничар за компјутерско управљање
30
Зуцовић Божо
III-4
Аутомеханича=10 Инсталатер=5
15
Митић Марина
III-5
Бравар - Заваривач
20
Ивановић Наташа

 

IV ГОДИНА
Одељење
Смер
Број ученика
Разредни старешина
IV-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
18
Каровић Слађана
IV-2
Машински техничар за компјутерско конструисање
24
Павловић Жарко
IV-3
Техничар за компјутерско управљање
25
Вулић Славица

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ

На крају школске 2016/2017 године успех ученика је изгледао овако:

У првом разреду је од 104 ученика, позитиван успех исказало 104 ученика , a нико није поновио разред.

У другом разреду је од 129 ученика, позитиван успех исказало 120 ученика, a 9 ученика је поновило разред.

У трећем разреду, од 102 ученика, позитиван успех је исказало 102, a нико није поновио разред.

У четвртом разреду је од 85 ученика, позитиван успех исказало 84 ученика, a 1 ученик је поновио разред.

На нивоу школе је од 420 ученика, позитиван успех исказало 410 што у процентима износи 97,4%, а разред је поновило 10 ученика, што у процентима износи 2,6%.