Kolektiv

Kolektiv naše škole

UPRAVA ŠKOLE

team

Zorka Jovanović

v.d. direktor

team

Miloš Korać

pomoćnik direktora

team

Zucović Božo

organizator praktične nastave

team

Miroslav Zečević

Organizator praktične nastave

Nastavnik

team

Sandra Milošević

Psiholog škole

Diplomirani psiholog

team

Iva Jaćimović

Pedagog škole

Profesor pedagogije

team

Dragan Đukić

Sekretar škole

Diplomirani pravnik

team

Biljana Milutinović

Šef računovodstva

Ekonomista

team

Jovana Banjanac

Bibliotekar škole

Diplomirani slikar

scroll up