Пријављивање и полагање испита вршиће се у
следећим испитним роковима:

 
ПРИЈАВЉИВАЊЕ
предметни испити
завршни-матурски
- новембаr
07.11.2016.-09.11.2016.
14.11.2016.-18.11.2016.
21.11.2016.-25.11.2016.
- јануар
13.01.2017.-14.01.2017.
20.01.2017.-24.01.2017.
27.01.2017.-03.02.2017.
- април
03.04.2017.-05.04.2017.
10.04.2017.-21.04.2017.
24.04.2017.-28.04.2017.
- јун
12.06.2017.-14.06.2017.
19.06.2017.-23.06.2017.
26.06.2017.-30.06.2017.
- август
14.08.2017.-16.08.2017.
21.08.2017.-25.08.2017.
28.08.2017.-31.08.2017.
На основу члана 7. Правилника о школарини ванредних ученика и расподели остварених прихода бр. 817/2 од 29.12.2003. и одлуке Министарства Просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-194/2012-03 од 18.10. 2012 године представљамо ценовник о школарини ванредних ученика који важи од 31.10.2012 године: Уписнина 3.300,00 динара,обнова године - 1.100,00 динара,испит - 650,00 динара, испит са писменим - 750,00 динара, испит са вежбама - 1000,00,испит из практичне наставе - 1000,00 динара, завршни испит - 1.850,00, матурски испит 2.300,00 динара, час консултација - 90,00 - 120,00 динара. Уколико буде измена у ценовнику бићете благовремено обавештени преко огласне табле школе. Уплата се врши преко школе бр. 840-1007666-38, шифра плаћања: 189, позив на број: 46-2016-2017, модел 97.

ПЕТИ СТЕПЕН-ц е н о в н и к

На основу члана 7. Правилника о школарини ванредних ученика и расподели остварених прихода бр. 817/2 од 29.12.2003. и одлуке Министарства Просвете, науке и технолошког развоја бр. 811-00-194/2012-03 од 18.10. 2012 године представљамо ценовник о школарини на петом степену који важи од 31.10.2012 године : Упис на специјализацију - 3.300,00 динара, обнова године - 1.100,00 динара, испит - 1.650,00 динара, испит са писменим задатком - 1.850,00, испит са вежбама - 2.200,00, испит из практичне наставе - 2.400,00 динара, час консултативне наставе - 140,00, специјалистички испит - 6.000,00 динара.. Уколико буде измена у ценовнику бићете благовремено обавештени преко огласне табле школе. Уплата се врши преко рачуна школе бр. 840-1007666-38, шифра плаћања: 189, позив на број: 46-2016-2017, модел 97.

 

План уписа ванредних ученика на програме квалификације, доквалификације, специјализације и стручног оспособљавања за школску 2016/2017 годину.
Ред бр.
Назив подручја рада
Назив образовног профила
Преквалификација
Доквалификација
Специјализација
1.
машинство и обрада метала
Алатничар специјалиста
3
2.
машинство и обрада метала
Аутолимар
3
3.
машинство и обрада метала
Аутолимар специјалиста
3
4.
машинство и обрада метала
Аутомеханичар
5
5.
машинство и обрада метала
Аутомеханипар специјалиста
5
6.
машинство и обрада метала
Бравар
8
7.
машинство и обрада метала
Бравар специјалиста
8
8.
машинство и обрада метала
Инсталатер
5
9.
машинство и обрада метала
Инсталатер греј. и клим. специјалиста
10
10
машинство и обрада метала
Лимар
3
11.
машинство и обрада метала
Машинбравар
3
12.
машинство и обрада метала
Маш. тех. за компјутерско конструисање
10
13.
машинство и обрада метала
Техничар за компјутерско управљање
10
14.
машинство и обрада метала
Механичар алатних машина специјалиста
3
15.
машинство и обрада метала
Механичар хидраулике и пнеумтаике
3
16.
машинство и обрада метала
Мех. хидраулике и пнеуматике специјалиста
3
17.
машинство и обрада метала
Механичар медиц. и лабораторијске опреме
3
18.
машинство и обрада метала
Металоглодач специјалиста
3
19.
машинство и обрада метала
Металостругар специјалиста
3
20.
машинство и обрада метала
Обрада метала на НУ маш. специјалиста
3
21.
машинство и обрада метала
Прецизнки механичар
3
22.
машинство и обрада метала
Прецизни механичра специјалиста
3
23.
машинство и обрада метала
Заваривач
15
24.
машинство и обрада метала
Заваривач специјалиста
10
25.
машинство и обрада метала
Ливац
3
26.
металургија
Зидар ватрост. материјалима
3
27.
металургија
Зидар индуст. агрегата и ватр. матер.
3