Пријављивање и полагање испита вршиће се у
следећим испитним роковима:

 
ПРИЈАВЉИВАЊЕ
предметни испити
завршни-матурски
- новембаr
06.11.2017.-08.11.2017.
14.11.2017.-22.11.2017.
23.11.2017.-28.11.2017.
- јануар
09.01.2018.-11.01.2018.
15.01.2018.-24.01.2018.
25.01.2018.-30.01.2018.
- април
10.04.2018.-12.04.2018.
17.04.2018.-25.04.2018.
26.04.2018.-30.04.2018.
- јун
11.06.2018.-13.06.2018.
18.06.2018.-22.06.2018.
25.06.2018.-29.06.2018.
- август
13.08.2018.-15.08.2018.
17.08.2018.-24.08.2018.
27.08.2018.-30.08.2018.
На основу члана 7. Правилника о школарини ванредних ученика и расподели остварених прихода бр. 817/2 од 29.12.2003. и одлуке Министарства Просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-194/2012-03 од 18.10. 2012 године представљамо ценовник о школарини ванредних ученика који важи од 31.10.2012 године: Уписнина 3.300,00 динара,обнова године - 1.100,00 динара,испит - 650,00 динара, испит са писменим - 750,00 динара, испит са вежбама - 1000,00,испит из практичне наставе - 1000,00 динара, завршни испит - 1.850,00, матурски испит 2.300,00 динара, час консултативне наставе - 90,00 - 120,00 динара. Уколико буде измена у ценовнику бићете благовремено обавештени преко огласне табле школе. Уплата се врши преко школе бр. 840-1007666-38, шифра плаћања: 189, позив на број: 16-2017-2018, модел 97.

ПЕТИ СТЕПЕН-ц е н о в н и к

На основу члана 7. Правилника о школарини ванредних ученика и расподели остварених прихода бр. 817/2 од 29.12.2003. и одлуке Министарства Просвете, науке и технолошког развоја бр. 811-00-194/2012-03 од 18.10. 2012 године представљамо ценовник о школарини на петом степену који важи од 31.10.2012 године : Упис на специјализацију - 3.300,00 динара, обнова године - 1.100,00 динара, испит - 1.650,00 динара, испит са писменим задатком - 1.850,00, испит са вежбама - 2.200,00, испит из практичне наставе - 2.400,00 динара, час консултативне наставе - 140,00, специјалистички испит - 6.000,00 динара.. Уколико буде измена у ценовнику бићете благовремено обавештени преко огласне табле школе. Уплата се врши преко рачуна школе бр. 840-1007666-38, шифра плаћања: 189, позив на број: 46-2016-2017, модел 97.

 

План уписа ванредних ученика на програме квалификације, доквалификације, специјализације и стручног оспособљавања за школску 2016/2017 годину.
Ред бр.
Назив подручја рада
Назив образовног профила
Преквалификација
Доквалификација
Специјализација
1.
машинство и обрада метала
Алатничар специјалиста
2
2.
машинство и обрада метала
Аутолимар
2
3.
машинство и обрада метала
Аутолимар специјалиста
2
4.
машинство и обрада метала
Аутомеханичар
5
5.
машинство и обрада метала
Аутомеханипар специјалиста
5
6.
машинство и обрада метала
Бравар
5
7.
машинство и обрада метала
Бравар специјалиста
5
8.
машинство и обрада метала
Инсталатер
5
9.
машинство и обрада метала
Инсталатер греј. и клим. специјалиста
5
10
машинство и обрада метала
Лимар
2
11.
машинство и обрада метала
Машинбравар
2
12.
машинство и обрада метала
Маш. тех. за компјутерско конструисање
5
13.
машинство и обрада метала
Техничар за компјутерско управљање
5
14.
машинство и обрада метала
Механичар алатних машина специјалиста
3
15.
машинство и обрада метала
Механичар хидраулике и пнеумтаике
2
16.
машинство и обрада метала
Мех. хидраулике и пнеуматике специјалиста
2
17.
машинство и обрада метала
Механичар медиц. и лабораторијске опреме
18.
машинство и обрада метала
Металоглодач специјалиста
4
19.
машинство и обрада метала
Металостругар специјалиста
2
20.
машинство и обрада метала
Обрађивач метала на НУ маш. специјалиста
2
21.
машинство и обрада метала
Прецизнки механичар
2
22.
машинство и обрада метала
Прецизни механичра специјалиста
2
23.
машинство и обрада метала
Заваривач
10
24.
машинство и обрада метала
Заваривач специјалиста
5
25.
машинство и обрада метала
Механичар оптике
26.
металургија
Металоглодач
27.
металургија
Металостругар
2