ŠKOLSKI PROSTOR

Mašinska tehnička škola "14.oktobar" locirana je u Industrijskoj ulici br. 21 na Katastarskoj parceli br. 5339/9 KO Kraljevo. Školsko zemljište je ograđeni prostor povrvsine 12.467 kvadratnih metara koje je iskorišćeno na sledeći način.

Školska zgrada zauzima površinu od 3262 kvadratna metra, izgrađena je kao spratni objekat ukupne površine 5200 metara kvadratnih. Škola raspolaže sa ukupno 24 učionice, od čega su četiri računarska kabineta. U svakom od kabineta nalazi se po 16 računara za učenike, po jedan računar za nastavnika, po jedan štampač i ostala potrebna oprema.

Kabinet za CNC tehnologiju br. 23 opremljen je sa CNC strugom, glodalicom, bušilicom, kao i pripadajućim alatom i priborom za rad.Kabinet br. 20 je opremljen i 3d štampačem.

Svaka od učionica ima računar i projektor, koji imaju pristup internetu i mogu se koristiti za pristup digitalnim sadržajima. Učionice imaju većinu nastavnih sredstava prema nameni učionica. Učionica za strane jezike opremljena je i pametnom tablom. Svaka od učionica ima računar i projektor, kao i većinu nastavnih sredstava prema nameni učionica.


UČIONICE ZA OPŠTE OBRAZOVNE PREDMETE

UČIONICE ZA STRUČNE PREDMETE

RADIONICE ZA STRUČNU PRAKSU

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

FISKULTURNA SALA

BIBLIOTEKA

AMFITEATAR
scroll up